Saturday, August 19, 2017

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างและตรวจข้อสอบด้วย Google Form


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและตรวจข้อสอบด้วย Google Form” ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดชัยนาท
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โดยศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนวัดสิงห์

ข้อมูลการอบรม

ดูอัลบั้มภาพที่นี่ 

No comments:

Post a Comment