ติดต่อศูนย์ฯ


Contact Us (ติดต่อเรา)

Address:
             Watsing School
             61 Moo 1 Makhamtao Watsing Chainat 17120, Thailand

ที่อยู่:
         โรงเรียนวัดสิงห์
         61 หมู่ 1 ต. มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

Telephone (โทรศัพท์) : 0 5646 1603
FAX (โทรสาร) : 0 5646 1372

Email (อีเมล์) : mailbox@watsingschool.ac.th
http://catcnt.watsingschool.ac.th/
Maps

No comments:

Post a Comment