เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอน
Zoomit4.5 ซูมและเขียนหน้าจอ สำหรับนำเสนอ
Screen Task แชร์หน้าจอในวงแลน
Screen Capture by Faststone Capture
NetOp School 6 โปรแกรม ส่งและล็อกหน้าจอเครื่องลูก

ดาวน์โหลดรูปภาพไม่มีลิขสิทธิ์

1 comment:

  1. Zoechip is a free movie streaming website where movie enthusiasts can stream varieties of Blockbuster Movies and TV Series all for free.

    ReplyDelete