Friday, May 6, 2016

แบบประเมินโครงการศึกษาดูงาน

ขอเรียนเชิญคณะครู ที่ศึกษาดูงาน ตอบแบบสอบถาม
เพื่อการสรุปโครงการ และการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่อไป

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบสอบถาม

สามารถเปิดด้วย สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ก็ได้ครับ

สามารถเปิดและตอบแบบสอบถามของคุณด้วยการสแกน QR Code จากมือถือ
จากอุปกรณ์ iPhone iPad และ Android โดยการสแกน การอ่าน QR Code 


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่เสียสละเวลาของท่านมาตอบแบบสอบถามนี้
ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์ของเรา
หากท่านคิดสิ่งใดไว้ เราขอให้ท่านสมหวังดังตั้งใจไว้นะครับ